Novinky

Návody-menu

Tipy a triky

Pluginy

Odkazy

Sklad materiálu

Interface programu
a stavová lišta

Interface programu (ovládací prvky)

Toto je překlad textu od François Licard. Je to stručný přehled ovládacích panelů Photofiltre s několika možná užitečnými tipy. Někde jsem to ještě trochu doplnila.

interface

-menu: dává přístup k funkcím programu. v návodech, pokud chceme říct "klikněte na Soubor a pak na volbu Nový", to zapisujeme jako: Soubor / Nový

-zoom : Umožňuje měnit zobrazenou velikost obrázku: obrázek se ve skutečnosti nezvětší / nezmenší, jen se jinak zobrazí

Zoom 100 % je skutečná velikost vašeho obrázku - 1 pixel na obrázku odpovídá jednomu pixelu obrazovky. Doporučuji používat zoom 100% při kreslení a obecně, abyste měli představu o tom, jak váš obrázek skutečně vypadá.

Je-li obrázek větší, než dostupná velikost pracovní plochy, může se jí přizpůsobit. Jestliže je obrázek menší, bude se zobrazovat ve 100% velikosti. Tohle omezení velikosti je užitečné, když si chcete prohlížet více fotek ze složky (pomocí kláves PageUp / PageDown )

Usnadnění: Pomocí kláves 0 a 1 na numerické klávesnici můžete přepínat přizpůsobení a 100% velikost Jde to taky pomocí kolečka myši

- Paleta barev: Tato část je tradiční a podobná u všech grafických programů. Ty dva čtverce představují každý jedno tlačítko myši. Jestliže použijete například štětec, bude kreslit hnědě levým tlačítkem a bíle pravým tlačítkem (viz obrázek výše). Ty barvy změníte kliknutím na ty čtverce (otevře se paleta na výběr), nebo použijete kapátko na nasátí nějaké barvy z obrázku, kterou chcete opět kreslit. Někdy se tomu říká i barva popředí / pozadí.

-panel nástrojů na kreslení a výběrů. Jak napovídá jejich jméno, jsou to nástroje na kreslení - štětec, sprej, rozmazávátko, klonovací štětec (pomocí ctrl a kliknutí vyberete odkud se má brát barva a pak jen razítkujete, pozor na volbu nepohyblivý/pohyblivý), kyblík (nalévá barvu do výběru), magická hůlka - provádí výběry na základě podobnosti okolí a místa, kde jste klikli (zaškrtnete-li Barva, vybere všechna podobná místa v obrázku). Při použití těchto nástrojů se občas zobrazí jejich speciální volby místo panelu výběrů. Panel výběrů obnovíte kliknutím na tu šikmou šipku hned nahoře v panelu kreslení.

- zóna obrázku - pracovní oblast, kde můžete pracovat s obrázky

- stavová lišta: Obsahuje informace o velikosti obrázku, počtu barev - více viz níže

- panel zásuvných modulů (pluginů) Jsou na něm všechny pluginy, které jste si nainstalovali. Pokud tam panel nemáte, tak jste buď nic neinstalovali, nebo nemáte zatrženo, že se má zobrazovat (v menu: Zobrazení)

ikonky - zkratky menu tyto nástroje se vyskytují ve volbách menu a zde jsou umístěny kvůli snadnější přístupnosti

Copyright François Licard tutoriels-pf.new.fr/

Stavová lišta

Stavová lišta programu, která se nachází v dolní části okna, nese užitečné informace. Naučte se jim rozumět a používat je

lista

1. Stav programu

Indikuje buď "Připraven" - nic nedělá nebo "Pracuji.." - plní zadané úkoly

2.Rozměry obrázku

Tato část lišty indikuje: < výška>x<šířka>x<barevný režim obrázku >

< barevný režim obrázku > může indikovat:
-16M ==> znamená, že obrázek je v 16 millionech barev nebo RGB režimu.
- číslo (16,32,64,128,256) představuje počet dostupných barev pro obrázek, v režimu indexovaných barev

3. Pozice kurzoru

První číslo je horizontální a druhé vertikální pozice kurzoru Pozice 0:0 je levý horní roh obrázku

tato funkce se používá hlavně pro zjištění pozice (souřadnic) pixelu.

pozn: tyto údaje seobjeví jen tehdy, když je kurzor v obrázku

4. údaje o otevřených výběrech / výběr v obrázku

adres

Jestliže není ve vašem obrázku žádný aktivní výběr: Indikuje toto pole adresu obrázku na harddisku

vyber2

Jestliže je výběr aktivní:
- první dvě čísla oddělená čárkou ukazují pozici výběru, tj souřadnice levého horního rohu. Jestliže výběr není obdélníkový, zjistíte ty souřadnice tak, že dvakrát kliknete na výběr a okolo se udělá rámeček, který jej obdélníkově ohraničuje Levý horní roh rámečku je ten bod - začátek výběru.
- dvě další čísla ukazují souřadnice pravého dolního rohu výběru. Viz výše pro výběry, které nejsou pravoúhlé.
- Š a V jsou šířka a výška výběru (viz výše pro nepravoúhlé výběry)
- Š/V je poměr šířky a výšky, užitečný, když chcete zachovat správné proporce obrázku. Můžete použít v menu: Výběr / Manuální nastavení / ratio. Tam to můžete snadno přesně změnit.

According to an idea of JCB.
Put on page by François Licard tutoriels-pf.new.fr/