Novinky

Návody-menu

Tipy a triky

Pluginy

Odkazy

Sklad materiálu

Obálka se známkou

 

Někdy zkrátka potřebujete poslat někomu pohlednici a měla by být ofrankovaná
Berte to jako legraci ale pár nápadů se vám může hodit i jinak

Stáhněte si obrázek a otevřte ho ve Photofiltre

A. Vytvoření známky

env

1. Menu Obrázek / Velikost obrázku
Zrušte zatržení volby "Zachovat poměr stran"
Nová velikost: Šířka 60, Výška 80

2. Menu Obrázek / Vnější rámeček
Šířka 2 pixely, Barva: černá

env2

Zkuste zreprodukovat obrázek vlevo pomocí
následujících instrukcí

3. Menu Obrázek / Velikost plátna
Šířka 300%, výška 300% (rozklikněte okénko s jednotkami - standardně jsou tam pixely - změňte to na %),
Barva pozadí: bílá , na střed (to je to okénko s 9 políčky - barevný čtvereček by měl být uprostřed)

4. Vyberte obdélníkovou oblast dole pod a vlevo od "známky"

5. Aplikujte: Filtry / Stylizace / Prokládání / černé čáry

6. Vyberte obdélníkovou oblast nad a napravo od "známky"
Držte přitom stisknutý SHIFT - tím se zajistí, že se vybere čtverec (pusťtepak napřed myš a až potom shift)

7. Menu Výběr / Zvolit tvar / Elipsa (nebo B nebo v pravém panelu nástrojů)

8. Menu Úpravy / Obrys a výplň výběru (nebo CTRL+B)
Obrys : černá, šířka 1 pixel, zatrhnout Vyhladit

9. Vložte text
Font : Courier New, Velikost 9, Tučný, Barva: černá

10. Potvďte text (stiskněte ENTER)

11. Zkopírujte výsledný obrázek (menu Úpravy / Kopírovat nebo CTRL+C)

B. Vytvoření obálky

env3

12. Menu Soubor / Nový
Šířka 500, Výška 300, Pozadí: bílá

13. Vložte známku (menu Úpravy nebo CTRL+V)

14. Přesuňte známku nahoru doprava
Pomocí myši nebo šipek

15. Potvrďte (stiskněte ENTER)

env4

16. Obnovta obdélníkový tvar výběru
(menu Výběr / Zvolit tvar nebo stiskněte A nebo v pravém panelu nástrojů)

17. Vyberte oblast pro adresu
V příkladu jsem použil výběr o rozměrech 320 x 150 pixelů
(Menu Výběr / Manuální nastavení)

env5

18. Filtry / Jiné / Vytvoření mřížky<
Barva: černá, zatrhněte jen Vodorovné čáry, Velikost políčka: 40 pixelů
Budete muset tu velikost políčka - vzdálenost čar, uprait tak, abyste dostali 3 horizontální linky
(Použijte Náhled)

19. Skryjte výběr (CTRL+D)

env6

20. Vložte adresu
Písmo: Comic Sans MS, Velikost: 18
Tučný, Kurzíva, Barva: tmavě modrá

21.Přesuňte text na první linku

22. Potvrďte stiskem ENTER
To je důležité, abyste neztratili ten text !

23. Vložte následující řádky
Pro každý řádek potvrďte text

C. Perspektivní pohled (volitelné)

24. Filtry: Deformace / Perspektiva
Pozadí: černá, Svislá osa, Deformace vlevo 100%, Deformace vpravo 90%

25. Obrázek / Otočit / Volně
Úhel (-5) stupňů, Pozadí: černá, Upravit velikost, Vyhladit

26. Filtry / Deformace / Perspektiva
Pozadí:černá, Vodorovná osa, Deformace nahoř 80%, Deformace dole 100%

27. Menu: Obrázek / Vnější rámeček
Šířka 10 pixelů, Barva: černá

A zde je výsledek!

zpět na menu

 

Copyright Antonio Da Cruz