Novinky

Návody-menu

- Rámečky

Tipy a triky

Pluginy

Odkazy

Sklad materiálu

"Vytvoření rámečku - sekce" (1/6)

 

Tento návod ukazuje jak vytvořit zajímavý rámeček. Začneme se sekcemi rámu

A. Vytvoření základní části

1. profil     profil1

2. profil2

3. aut     profil3

A4. profil4

Vytvořte nový obrázek
- Menu:Soubor / Nový/
- Šířka = 60; Výška = 100 pixels
- Pozadí = bílé.

1. Vytvoření výběru
- Menu: Výběr / Manuální nastavení
- Automatické, centrované vpravo (viz obr)
- Šířka = 50 %/ z obrázku, Výška 100% (rozklikněte změnu jednotek a zvolte %/obrázku)
- Zachovat poměr stran - nezaškrtnout>

2. Vytvořte 1. přechod.
- Otevřte nástroj Přechod v horním menu prech (nebo filtry/barvy/přechod) .
- Styl: Dvoubarevně; Směr : zprava doleva
- 1. barva: černá ; Neprůsvitnost = 100 %
- 2. barva: bílá; Neprůsvitnost = 100 %

3. Vytvoření 2.přechodu
- menu: Výběr / Manuální nastavení
- Automatické, pozice : centrovat vlevo
- Otevřte nástroj Přechod v horním menu prech
Styl: Dvoubarevně; Směr: zleva doprava
- 1. barva: šedá (RGB = 128,128,128 - rozklikněte si paletu, tam je to vidět); Neprůsvitnost = 100
- 2. barva: bílá; Neprůsvitnost: 100 %
- Menu: Výběr / Skrýt výběr

4. Přidejte šum.
- Menu: Filtry / Optické efekty / Gaussovo rozostření / poměr: 3 pixely - Uložte obrázek ve formátu GIF jako soubor "profil_ramecku" (který vytvoříte), do adresáře Photofiltre / Patterns .

Pozn: pro další pokračování návodu můžete použít přímo obrázek A4 , protože je identický s tím, který byste takto vytvořili

B. Vytvoření dalších elementů

A4. profil4 B2.profilb2 B3. profilb3

B 1. Zkopírujte obrázek "A4"
- menu: Obrázek / Vytvořit kopii .
- duplikujte ho ještě dvakrát tak, abyste měli 4 obrázky A4 .

B 2. Zmenšete druhý kopírovaný obrázek.
- Menu: Obrázek / Velikost obrázku .
- Zrušte zaškrtnutí "Zachovat poměr stran";
Zaškrtněte : "Optimalizovat"
- Šířka = 30; Výška = 100 pixelů.

B 3. Zmenšete třetí zkopírovaný obrázek.
- Menu: Obrázek / Velikost obrázku.
- - Zrušte zaškrtnutí "Zachovat poměr stran";
Zaškrtněte : "Optimalizovat"
- Šířka = 15; Výška = 100 pixelů.

- Uložte své motivy jako GIF, viz výše

C. Spojení základních motivů

profilc1
B3/B2/A4 = Right

profilc2
A4/B2/B3 = Levý

Vytvoření Pravé části rámečku.
- Spojíme pravou část rámečku, světlo přichází zleva, a tak je spojíme v pořadí:
B3/B2/A4
- Zkopírujte motiv B2 ( pravý klik / Kopírovat)
- Aktivujte obrázek A4 (klikněte na něho)
- Menu: Úpravy / Vložit jinak / Slepit / Vlevo
- Zkopírujte obrázek B3 (pravý klik / Kopírovat)
- Aktivujte spojený obrázek A4
- Menu: Úpravy / Vložit jinak / Slepit / Vlevo

Vytvoření levé části rámečku.
- Spojíme levou část rámečku, světlo přichází zleva, budeme spojovat v pořadí
A4/B2/B3
- Zkopírujte motiv B2 ( pravý klik / Kopírovat)
- Aktivujte obrázek A4 (klikněte na něho)
- Menu: Úpravy / Vložit jinak / Slepit / Vpravo
- Zkopírujte obrázek B3 (pravý klik / Kopírovat)
- Aktivujte spojený obrázek A4
- Menu: Úpravy / Vložit jinak / Slepit / Vpravo

D. Vytvoření horní a spodní sekce rámečku

profild1
D 1 = Horní

profild2
D 2 = Dolní

D 1. Vytvoření horní sekce
- Aktivujte "levou sekci "(klikněte na ni)
- Menu Obrázek / Vytvořit kopii <
- Pomocí nástroje rotace (Otočit o 90) v horním menu rotace otočte obrázek o 90% po směru hodinových ručiček (doprava) .
- Potom klikněte na nástroj Gama korekce+ gama

D 2. vytvoření spodní sekce
- Aktivujte obrázek "pravé sekce "
- menu: Obrázek / Vytvořit kopii
- Pomocí nástroje Otočit o 90 rotace otočte obrázek o 90% po směru hodinových ručiček (doprava) .
- Potom klikněte na nástroj Gama korekce - gama

Máte tedy 4 sekce rámečku, které složíme dohromady v dalším návodu

profila    profilb    profilc    profild
Sekce: Levá, horní, spodní, pravá

zpět na menu   |   menu rámečků   |   Rámečky2

 


Copyright Pascal Dehont ressources-photofiltre.com